2020. március 19., csütörtök

Szülők és nevelők részre


MURPHY PEDAGÓGIAI TÖRNÉNYKÖNYVÉBŐL
SZÜLŐK ÉS NEVELŐK RÉSZÉRE

A modern pedagógia alaptörvénye: Engedd meg mindazt, amit úgysem tudnál megtiltani.
Kertész megjegyzése: De vigyázz, mert az, hogy sok mindent megengedsz, nem garancia arra,               hogy bármit is képes leszel megtiltani.
Koroknay kiegészítése: Ha már nem tudtad megtiltani, legalább ne jutalmazd.
Kovásznay toldaléka Kroknay kiegészítéséhez: Ha mégis jutalmazod, legalább ne légy büszke               rá.
Sallai kérdése: De akkor mi a fenére lehetek büszke?
Kertész válasza: Mégiscsak te irányítottad az eseményeket.

A fegyelmezés Sárossy-féle törvényei:
a, otthon
1. A fegyelmezett viselkedés csak a szomszéd gyerekén figyelhető meg.
2. Ha gyermeked fegyelmezetten viselkedik otthon, legjobb, ha rögtön orvost kerítesz.
3. Vagy megkérdezed, mégis, mennyi pénzre van szüksége.
4. Sikeres fegyelmező eszközök csak a nevelési tanácsadók agyában léteznek. Állítólag a valóságban egy verés egyszer bevált. (De te jobb, ha meg se próbálod.)

b. iskolában:
1. Ha fegyelmezetlen a gyermek (miért is ne lenne az?), a tanár figyelmezheti.
2. Ha a figyelmeztetés nem használ (miért is használna?) megintheti.
3. Ha a megintés nem válna be, (miért is válna be?) fenyegetőzhet is.
4. Ha a fenyegetőzés se hozna eredményt (miért is hozna?) a tanár értesítheti a szülőt.
5. Ha szülő értesítése se volna eredményes (miért volna az?), a szülő beidézhető, lehordható a sárga földig.
Sebédy tapasztalata: A tanárnak, lám, mégis jobb, ő legalább a szülőt meg tudja fegyelmezni (állítólag!) A szülő nem teheti meg, hogy gyermeke fegyelmezetlensége esetén megfegyelmezi a tanárt.
Kmetty megjegyzése: Gyakran mégis ez a vége.
Bordás vígasza: A tanár is szülő.

A fiús szülő Andrássy-féle alaptörvénye: Minél céltudatosabban neveled a fiadat, annál   bizonyosabb, hogy előbb-utóbb ronda, neveletlen kamasz lesz belőle.
Sárpataky megjegyzése: Ha egyáltalán nem törődsz vele, és úgy nő fel melletted, mint a fű, akkor is előbb-utóbb ronda, neveletlen kamasz lesz belőle.
Zeteleky kárörvendőségi szabálya: A fiad fiából is ronda, neveletlen kamasz lesz.
Prókay kiegészítése a körforgásról: Te is ronda, neveletlen kamasz voltál.

A lányos szülő Béres-féle alaptörvénye: Bármit teszel, a lányod nem imád örökké, ehelyett egyszer beállít egy vadidegennel, akit állítólag szeret.
Péterffy tapasztalata: Érdemes óvatosnak lenned, mert a vadidegenből könnyen rokon válhat.
Lang figyelmeztetése: Sose mondd, hogy „én megmondtam”, mert nem volna igaz.

A szülőség Bisztray-féle törvénye: A szülők nevelhetetlenek.
Ifjabb Bisztray megjegyzése: Kár próbálkozni, az csak ronthat a helyzeten.
Idősb Bisztray vígasza: Az ember legföljebb 80-100 évig szülő.