2020. február 19., szerda

Magyar irodalmi történetek 32.


FORTÉLYOS FÉLELEM
(József Attila és Déry Tibor)

A szombatnak vége. Éjfél elmúlt. A mozgalmi kirándulás résztvevői a már csak parázsló tüzek mellett, köpenybe, takaróba tekergőzve alszanak. Várják a másnapra ígért fontos előadót. Csak két ember beszélget még halkan.
–Tibor, te hogy lettél kommunista? – szegezi Dérynek a kérdést József Attila.
–Én? Én csak belekeveredtem – felelte Déry, miután tudomásul vette, hogy ma éjjel nemigen fog aludni. József Attila híres volt hajnalig tartó, késhegyre menő vitáiról.
–Azt lehet? Azt hittem, ehhez tanulni kell. Rám az Állam és forradalom hatott. Tizennyolc voltam, mikor a kezembe került.
–Lenin? Szép. Kezdetnek jó volt, mi? Csak a proletárdiktatúrát nem értem. Ha hatalomra kerül, már nem elnyomott, már nem proletár. Akkor hogy van ez?
–A proletár állam diktatúrája.
–De ki vezeti azt az államot?
–Az élcsapat. A párt.
–Akkor az a párt diktatúrája? Ki ellen?
–Az egész világ ellen. Marx azt mondja: az eddigi filozófusok csak magyarázni próbálták a világot. A mi feladatunk, hogy megváltoztassuk.
–Változtatni? –kérdezett vissza Déry.
–Cselekedni! Tudatában lenni a fejlődés törvényének.
–Na igen. Csak a világ nem akar változni. 19-ben sem akart.
–Ez már egy másik világ!
–Most is csak egy kicsit több kenyeret, jobb munkát, emberi lakhatást, életet szeretnének.
–Még nem elég öntudatosak – vágta ki magát Attila.
–Te tanítod őket. Értik, amit magyarázol? Kérdezd meg őket, mi a fontosabb nekik a családjuk, a gyerekeik vagy az osztály. Boldogok akarnak lenni. Ennyi. Csak egy életünk van.
–Olvastam, az egzisztencialisták is az egyénből akarnak kiindulni. Ahogy Freud is.
–Döntsd el, miben hiszel: az osztályöntudatban, vagy a tudatalattiban.
–Te nem vagy kommunista!
–Na látod, én mondtam – felelte békítően Déry.
–De hát 19-ben?
–Fiatal voltam. Dühös az öregekre. Szabadságot akartam, hogy magam is szabad lehessek. A többi jött magától. Szakítottam osztályommal.
–És 34-ben Bécsben?
–Véletlen ott voltam.
–Véletlen?
–Kerestem önmagam.
–És?
–Családomból kitagadtak, itt azóta se fogadtak be igazán. Talán mert túl marxista, túl zsidó vagyok.
–Én proletár vagyok! – emelte fel jobb kezét égre nyújtott mutatóujjal a költő.
–Te is fiatal vagy, és dühös. De vigyázz, túl művelt vagy, túl sokat gondolkozol. Téged se igen fogadnak be, láthatod.
–Mit tegyek, hogy elfogadjanak?
–Békülj meg a sorssal. Hiába akarsz elvegyülni. Kiváltál. Légy költő. Annak születtél.
–Várj csak:

     Tudod, hogy nincs bocsánat,
     hiába hát a bánat.
     Légy, ami lennél: költő.
     A fű kinő utánad.

–Ez az! Többet érsz, mint az egész Nyugat! Mit neked Babits, meg társai!
–És az eszme?
–Nem elég proletárnak lenni, annak is kell látszani. Te mindig elegáns vagy: vasalt ing, divatos nyakkendő, tiszta cipő, jó kalap. Gyanús.
–Játsszam meg magam, mint Illyés?
–Figyeli a széljárást. Sikere van itt is, a Nyugatnál is, a hatalomnál is. Ügyes.
–De ha így gondolkozol, miért vagy itt?
–Éva miatt. Szerelmes vagyok belé. De ő nem akar vállalni egy burzsuj ivadékot. Fél.
–Mitől?
–Hogy őt is lehagyják. Kikiáltják ellenségnek. Könnyen megy.
–Így lettem én… fasiszta. Hallottad? – mondta némi habozás után József Attila, majd hirtelen hangot váltott. Figyelj csak!

Retteg a szegénytől a gazdag
s a gazdagtól fél a szegény.
Fortélyos félelem igazgat
minket s nem csalóka remény.

–Fortélyos félelem. Nagyszerű! – mondta lelkesülten Déry.
–Mindenki fél valamitől. Egyik a másiktól. Pedig bízni kellene egymásban. Értem, hogy a te Évád is fél. Nyilván érzi, hogy most minden kis erőre szükség van. 
– Lehet. Aludjunk!
–Te tudsz nyugodtan aludni? Katasztrófa felé rohanunk.
–Ne állj a vonat elé. Elgázol – húzta magára Déry a kabátját, és már aludt is. József Attila is lefeküdt, de még sokáig bámult égő szemmel az éjszakai égre.

2020. február 5., szerda

Magyar irodalmi történetek 31.

LOSONCZI ISTVÁNNAK HALÁLÁRÓL
(Tinódi Sebestyén és Dobó István)

Sok csudák közzül hallyatok egy csudát,
Mint elvesztétök az vég Temesvárát,
Benne vesztétök jó Losonczi Istvánt
Sok jó vitézzel. Szánnyátok halálát.

Temesvár vala egy jeles kaputok,
Terekek ellen nagy bizodalmatok,
Jelesben Tiszántúl az kik lakosztok,
Ő elveszésén ti már sokan sírtok.

Én nagy szép renddel erről emléközöm,
Vég Temesvárnak veszését beszéllöm,
Jó Losonczinak vitésségét jelentöm,
Kinek halatát szívemben kesergöm.

  Az egri vár kapujánál, a fal mellett, a köveknek dőlve énekelt egy alacsony növésű, olyan negyven körüli férfi. Kezében lanttal kísérte saját énekét. A befelé igyekvők – ki szekéren, ki gyalogosan– meg-megálltak, hallgatták egy darabig, aztán mentek tovább a védelmet ígérő erős várfalak közé. Ki gyerekét, ki meg kis cókmókját hurcolta magával.
  –Te mit keresöl itten? – sietett oda az énekeshez Hegedűs István.
  –Dobó István uramot, ha beszéllene vélem.
  –Nyilván van előttem, hogy te az gaz törökök kémje volnál! Miféle rémhíröket kiabálsz te ezöknek? Tűnj innen, vagy magam csapom le az fejödet! De előbb halljam, ki volnál, de Istenre, igazat hazudgyál!
  –:És te ki vagy, hogy így fenyögetöl egy harcban esett sebesüléstül mögsántult szögény emberöt?
  –Én Hegedűs István vagyok, az Ferdinánd királynak vitéz hadnagyja.
  –No ez szép! Lám, te hegedűs, én meg lantos vagyok. Engöm Sebestyén névre keresztöltek Tinódon ezerötszázban és tizenkettőben.
  –Hogy merészölsz trufát csinálni az nevembül? –csattant fel Hegedűs.
  –Találkoztam én már nagyobb urakkal is Tenálad.
  –Tán az törökkel barátkoztál?
  –A legigazabb magyar terekkel bizony! Jó Török Bálinttal, kit elvitt az ördög jó Budárul.
  –Vagyok én is olyas jó hazafi! Csak én karddal felövezve várom az törököt.
  –Ugyan, ugyan. Látom az szád szerént igen bátor vagy te, de vajjon mit tész, ha itt lösz az terek a falak alatt?
  –Még sértegetni merészölsz?! – üvöltötte magából kikelten Hegedűs, és már a kardja is villant a kezében.
  –Állj! Mi folyik itt?! – kiáltott rá Dobó István, mert a várkapu körül már hatalmas csődület figyelte a két ember szópárbaját.
  –Ez az embör kapitány uramot keresi. Bizonnyal az töröknek kémje volna  – felelte a kérdezett.
  –Engedd hát be! Jönnek most mindenfelől emberek, asszonyok, hozzák a rossz híreket. Miért éppen ővéle van bajod?
   –Olyan alamuszi a képe ennek! Ráadásul áll itt az kapunál, és rémhíröket terjeszt.
 –Ki vagy hát? És hoztál-e valami jó hírt nekem? – fordult most Tinódihoz Dobó.
  –Tinódi Sebestyén diák volnék, uram szolgálatjára. De csak rossz hírek vannak mostanában. A legszörnyűbb azonban Temösvárnak pusztulása.
  –Elesett Temesvár?
  –Elesett már Szolnok is azóta. S a terek errefelé tarthat.
  –Losonczival mi történt?
  –Szörnyű halált halt szögény. Ha kívánod elmondom nektök Temösvár cronicáját. De talán jobban mönne, ha beljebb kerülnénk, s némi étel-itallal mögerősödvén foghatnék az versöknek.
   –Hegedűs fiam, kísérd el Tinódi uramat a tiszti szállásra, és gondoskodj arról is, hogy rendes ebédet kapjon! És vidd meg a hírt, hogy estebéd után elvárom a palota dísztermébe tisztjeimet, téged is.
 –Én inkább maradnék az kapubástyán, nehogy belopóddzék az török. Valakinek vigyázónak kell lennie, ha már kapitány uram ennyire óvatlan.
  –Hát akkor maradj! Csak aztán el ne aludj megint vigyázás közben, mert egyszer még leesel a falról. Pedig most minden emberre nagy szükség volna! Te meg, diák, készülj, este meghallgatjuk a krónikádat. Aztán friss légy és ügyes! Most pedig dologra!
Így esett Tinódi Sebestyén első találkozása Dobó Istvánnal. Találkoztak később, az egri diadal után. 


, a lantos visszatért akkor, hogy a dicsőséget megénekelje, s végre valami jó hírt is vigyen az országlakosoknak.